På Stans & Press använder vi oss av EDI i vår kommunikation med både kunder och leverantörer. På så sätt säkerställer vi en effektiv produktionsplanering och uppnår en hög leveransprecision mot våra kunder.

EDI står för Electronic Data Interchange. Systemet som gör det möjligt att på ett smidigt och säkert sätt överföra information på elektronisk väg.