Stans & Press – kontraktstillverkare med bred kompetens

Oavsett om vi tillverkar produkter enligt färdig specifikation eller deltar i utvecklingen av en ny detalj, tar vi som underleverantör vara på våra kunders kunnande. Med oss får du effektiv kontraktstillverkning med både bredd och spets.

Stans & Press är en snabb, pålitlig och flexibel kontraktstillverkare som levererar detaljer i små och mellanstora serier. Vi utvecklar hela tiden vår förmåga att ta till oss förändringar från kundernas verklighet, så att vi kan anpassa oss till de marknadsförhållanden som råder för stunden.

Flexibiliteten och den höga servicenivån gör oss också till en viktig partner för framtiden. Vi håller utlovade tider och kostnadsramar, för att kunna erbjuda våra kunder en maximal trygghet och leveranssäkerhet. Våra produktionsområden inom kontraktstillverkning är bland annat följande:

  • 2D-laserskärning
  • Kantbockning
  • Pressning
  • Montering
  • Svetsning, både robot- och manuell
  • Vattenskärning
  • Maskinbearbetning

Nya lösningar för kontraktstillverkning

När vi har möjlighet att vara med tidigt i utvecklingen av en ny produkt leder vår kunskap om material och tillverkning ofta till att detaljen kan förenklas, förstärkas eller förbättras på något annat sätt. Vi lyssnar, ställer de rätta frågorna och kommer med konstruktiva förslag, för att skapa den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för varje produkt.

Stans & Press är kontraktstillverkare och underleverantör till stora världsledande svenska företag inom fordonssektorn. Med många små och medelstora kunder i olika branscher världen över har vi tillgång till ett stort och brett fönster mot den framtid där nya produktionsmetoder och produktfördelar utvecklas. Vi har tre produktionsenheter i sydöstra Sverige, ett bra läge med närhet till norra Europa.

  • Kontraktstillverkning på dina villkor
  • Med spets och kompetens inom många områden
  • En snabb, pålitlig och flexibel leverantör

En kontraktstillverkare med människan i centrum

På Stans & Press bedriver vi vår verksamhet med stolthet och ansvarskänsla, med målet att erbjuda de anställda en vardag genomsyrad av öppenhet, framtidstro och arbetsglädje. Vi har ett ständigt pågående förbättringsarbete, och det leder till en mer produktiv och ergonomisk arbetsmiljö. All elektricitet vi använder är fossilfri, vår verksamhets påverkan på den yttre miljön minskar kontinuerligt, och vi effektiviserar hela tiden våra tillverkningsprocesser.

Välkommen till Stans & Press!

Söker du en partner för kontraktstillverkning inom stålplåt – eller för den delen andra metaller, plast, gummi, sten eller gips – är du varmt välkommen till oss. Hör av dig och berätta vad du behöver så hittar vi en lösning tillsammans!