Stans & Press med spets och kompetens inom många områden

Oavsett om vi tillverkar produkter enligt färdig specifikation eller deltar i utvecklingen av en ny detalj, tar vi vara på våra kunders kunnande och bidrar med effektiva rutiner och processer som skapar konkurrenskraft. När vi har möjlighet att vara med tidigt i utvecklingen av en ny produkt leder ofta vår kunskap om material och tillverkning till att detaljen kan förenklas, förstärkas eller förbättras på något annat sätt. Vi lyssnar, ställer de rätta frågorna och kommer med konstruktiva förslag. Med 250 kunder från olika länder och branscher har vi tillgång till ett stort och brett fönster mot den värld där nya metoder och produktfördelar utvecklas.

Ett ständigt pågående förbättringsarbete leder till en allt mer produktiv arbetsmiljö, att verksamhetens påverkan på den yttre miljön minskar samt att tillverkningsprocesserna effektiviseras löpande. Vi har tre produktionsenheter i sydöstra Sverige, ett bra läge med närhet till norra Europa.

VÅRA CERTIFIKAT

Alltid öppna för nya lösningar

Stans & Press är framför allt en snabb, pålitlig och flexibel leverantör av detaljer i små och mellanstora serier. Vi utvecklar hela tiden förmågan att ta till oss förändringar från kundernas verklighet, så att vi kan anpassa oss till de marknadsförhållanden som råder för stunden. Flexibiliteten och den höga servicenivån gör oss också till en partner för framtiden. Vi håller tider och kostnadsramar för att kunna erbjuda maximal trygghet och leveranssäkerhet. Våra produktionsområden är bl.a. Laserskärning (Laserskärning 2D, Laserskärning 3D) , Vattenskärning, Plasmaskärning, Pressning, Montering, Svetsning m.m.

KONTAKTA OSS