Offlineberedning är något vi är bra på, och vi har kompetens för att läsa de flesta CAD-format som förekommer på marknaden.

Offlinebereding innebär att man bereder produktionen utanför maskinen så att maskinutrustningen kan användas optimalt. Vi använder oss av programvaran Bysoft. Offlineberedning gör så att vi kan simulera olika produktionsmoment, och kan ge en förhandsvisning om slutresultatet.

Med hjälp av Solid Works och Inventor kan vi hantera 3D-modeller och skapa enklare konstruktioner.