På Stans & Press har vi har stor kompetens inom mätteknik. Med den tekniken kan vi utföra högkvalitativa mätningar och på så sätt uppnå bästa möjliga resultat i vår legotillverkning. Vi säkerställer alltid en mycket hög kvalitetsnivå.

Vi genomför kontinuerligt mätningar i den löpande produktionen. Vi genomför också verifieringar inför produktintroduktioner och använder oss av både scanning- och punktmätningsteknik. För att säkerställa repetitionsnoggrannheten i produktionen har vi också möjlighet att genomföra duglighetsstudier.