Excenterpressning

Med excenterpressning kan vi göra komplexa geometrier i stora och små format. Dessutom är det en snabb metod, särskilt kostnadseffektiv vid serietillverkning.

Fördelar med excenterpressning

  • brett användningsområde
  • korta cykeltider
  • kostnadseffektivt vid serietillverkning
  • kan utföra flera moment i samma verktyg
  • klarar snäva toleranser och komplexa geometrier
  • repetitionsnoggrannhet

 

Våra excenterpressar

Vi har excenterpressar i olika utföranden med 65–125 tons presskraft. I maskinparken kan vi använda både flerstationsverktyg, standardiserade verktyg såväl som specialtillverkade verktyg. I vårt erbjudande ingår även en automatiserad excenterpress utrustad med bandmatning och riktverk.

Kan excenterpressning vara produktionsmetoden du söker? Kontakta oss, så hjälper vi dig!