Excenterpressning

Excenterpressning är en mångsidig och effektiv teknik för att forma plåt genom bland annat bockning, håltagning och pressning. På Stans & Press utför vi excenterpressning med komplexa geometrier för alla möjliga branscher samt i både små och stora format.

En medarbetare som utför excenterpressning i bandmatad excenterpress i en fabrik.

Excenterpressning i vår maskinpark

På Stans & Press har vi excenterpressar i olika utföranden med en effektiv presskraft på 65–125 ton. I vår professionella maskinpark finns möjligheten att använda flerstationsverktyg, standardiserade verktyg samt specialtillverkade verktyg. Dessutom har vi en automatiserad excenterpress med pålitlig bandmatning och riktverk som garanterar precision och stabilitet. Hör gärna av dig till oss för att diskutera dina behov, så tar vi fram en skräddarsydd lösning tillsammans.

Hur går excenterpressning till?

Excenterpressning är en metod för plåtpressning som använder en excentermekanism för att omvandla cirkulär rörelse till linjär rörelse. Denna linjära rörelse används för att pressa metallarbetsstycken mot verktyg som formar plåten till önskat utseende. Excenterpressar kan utföra både enstaka och multipla slag, vilket gör dem lämpliga för en mängd olika bearbetningsprocesser.

Efter att arbetsstycket har bearbetats i excenterpressen kan plåten kantpressas för att skapa de specifika vinklar och böjar som krävs för den slutgiltiga produkten, vilket vi också erbjuder i vår maskinpark.

En mångsidig bearbetningsmetod

En av de stora fördelarna med excenterpressning är det breda användningsområdet. Med hjälp av ett brett spektrum av verktyg, både standardiserade och specialanpassade, kan denna metod utföra en rad bearbetningar på plåt av varierande former och storlekar. Oavsett om det gäller formning, bockning eller håltagning, utför excenterpressen hela processen med hög precision och effektivitet.

För stora volymer där olika pressmoment krävs är excenterpressning en optimalt lösning. Genom att använda flerstegsverktyg kan alla moment utföras i samma maskin under en och samma arbetscykel. Detta resulterar i en betydande kostnadseffektivitet och en snabbare produktionstid.

Fördelar med excenterpressning

Några av de främsta fördelarna med excenterpressning är:

  • brett användningsområde
  • korta cykeltider
  • kostnadseffektivt vid serietillverkning
  • möjligheten att utföra flera moment i samma verktyg
  • snäva toleranser och komplexa geometrier
  • repetitionsnoggrannhet
En stor samling metalldetaljer som är tillverkade med excenterpressning.

Bearbeta din metall med excenterpress

Stans & Press har lång erfarenhet av pressning och kan erbjuda en komplett lösning för dina behov. I vår effektiva maskinpark har vi både automatiska och manuella pressar, och kan ta fram specialverktyg för att tillverka detaljer med komplexa geometrier. Hör av dig om du har användning av excenterpressning, så hjälper vi dig med det.