Robotsvetsning

 

Så fungerar robotsvetsning

Till skillnad från manuell svetsning, där svetsaren fortfarande har en aktiv roll, är robotsvetsning en automatiserad svetsprocess som utförs av svetsrobotar. Dessa robotar programmeras med specifika instruktioner för varje projekt, vilket ger en hög grad av flexibilitet och anpassningsbarhet.

Robotsvetsar, eller cobots som de också kallas, är designade för att avlasta svetsare och utföra komplexa detaljarbeten. De är användarvänliga och används ofta för repetitiva svetsuppgifter, där de kan uppnå betydligt högre precision och effektivitet än manuell svetsning.

MER OM SVETSNING

 

Robotsvetsning hos Stans & Press

På Stans & Press utför vi robotsvetsning med CMT-teknik som är lämpad för serietillverkning. Våra robotsvetsar kan utföra TIG-, och MIG/MAG-svetsnings av allra högsta kvalitet. Dessutom erbjuder vi manuell svetsning för mer avancerade svetsuppgifter.

 

Grunderna för robotsvetsning

För att kunna implementera robotsvetsning i en produktion krävs fokus på programmering och fixturering. Det är viktigt att noggrant analysera den nuvarande svetsproduktionen, inklusive dess olika operationer och kostnader och jämföra med robotsvetsning som alternativ.

Robotsvetsar är beroende av inmatad data från operatören för att utföra specifika svetsuppgifter. Dessa uppgifter behöver inte vara identiska varje gång eftersom roboten kan omprogrammeras för olika krav. När roboten har blivit programmerad kan den upprepa samma arbetsmoment dygnet runt, men om uppgiften förändras krävs ny programmering för att robotsvetsen ska kunna anpassa sig till de nya kraven.

 

5 fördelar med robotsvetsning

Genom att implementera robotsvetsning i vår produktion kan vi dra nytta av en rad betydande fördelar. Här går vi igenom några av dem.

  1. Minskar arbetskraftsbristen

Idag är det brist på svetsare, men med robotsvetsning finns det möjlighet att frigöra tid och minska arbetskraftsbristen. Det gör att manuella svetsare istället kan fokusera på mer avancerade och specialiserade projekt, medan robotarna tar hand om repetitionsuppgifterna.

  1. Minimerar avfall och sparar resurser

Inom manuell svetsning finns det en risk för att göra misstag – något som inte är ett problem när det gäller robotsvetsning. En robot kan inte bli trött eller tappa koncentrationsförmågan, vilket minskar mängden kasserat material som inte lever upp till kvalitetsstandarden. Till följd av det kan vi spara på resurser och minimera materialförbrukningen.

  1. Garanterar repetitiv precision

Genom robotsvetsning kan vi garantera att varenda produkt hanteras med exakt lika hög precision. Till skillnad från en manuell svetsare kan roboten upprätthålla konsekvent snabbhet och produktkvalitet i varje projekt, vilket gör processen mer pålitlig och tidseffektiv.

  1. Sänker produktionskostnaderna

En investering i robotsvetsning ger ofta en snabb avkastning på mindre än ett år. Dessutom minskar vi behovet av manuell arbetskraft och därmed kostnader för rekrytering och utbildning. Den ökade produktionsvolymen gör att vi kan skala upp produktionen och möta den ökade efterfrågan.

  1. Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen

Robotsvetsar bidrar till en säkrare arbetsmiljö. De har inbyggda säkerhetsfunktioner som gör att de kan hantera farliga uppgifter som annars kan medföra potentiella risker för manuella svetsare. Det kan till exempel handla om svetsning i trånga utrymmen, hantering av farliga material eller exponering för höga ljudnivåer.

 

Fråga oss om robotsvetsning

På Stans & Press garanterar vi svetsning av högsta kvalitet, vare sig det utförs manuellt eller genom användning av robotsvetsning. Våra erfarna svetsare är alla certifierade enligt de aktuella standarderna. Om du behöver hjälp med svetsning eller har frågor om hur robotsvetsning fungerar, är du varmt välkommen att höra av dig.

KONTAKTA OSS