Lämpliga material för laserskärning

På Stans & Press har vi möjlighet att skära en mängd olika metallmaterial med vår laserteknik. Våra maskiner har bland annat förmågan att arbeta med olika ytbelagda plåtar och stål i varierande former. 

Material som går att laserskära är:

Om ditt material inte tål värme kan andra skärtekniker, som till exempel vattenskärning, vara mer lämpliga. Vi rekommenderar att du kontaktar en av våra specialister för att få en mer detaljerad bedömning av vilken teknik som passar bäst för ditt specifika material och dina produktkrav.

 

Hur påverkar materialvalet kostnaden?

När det gäller kostnader för laserskärning är materialvalet en viktig faktor. Ju tjockare materialet är, desto längre tid tar skärningen, vilket i sin tur påverkar kostnaden. Men med våra moderna maskiner är det inte bara materialets tjocklek som spelar roll för priset. Volymen av projektet är också avgörande. Kostnaden per enhet minskar ju större volym som produceras.

Ditt bästa alternativ för laserskärning

Med lång erfarenhet och djupt engagemang hjälper vi ständigt kunder med laserskärning och andra former av plåtbearbetning. Hör av dig om du är osäker på materialval eller har andra funderingar angående att skära i plåt. Vi vägleder dig och ger skräddarsydda lösningar.

KONTAKTA OSS